* Menu India * Indiase Instrumenten * Kijkwijzer India *

* VEDISCHE LIEDEREN * TRADITIONELE INDIASE MUZIEK *


De traditionele Indiase muziek behoort tot de oudste muziekvormen ter wereld. Zij ontstaat uit de oeroude Vedische Liederen. Uit deze Vedische liederen ontstaan langzaam de karakteristieke vormen van de Indiase muziek.

VEDISCHE LIEDEREN
(India)

De oudste traditionele muziek in India zijn de Vedische Hymnen. Dit zijn religieuze gezongen vertellingen die vanaf 1500 voor Christus worden opgetekend. Pas langzaam worden ze in liedvorm omgezet. De oudste vorm van deze gezangen kent slechts drie tonen. Deze tonen worden alleen in dalende lijn gezongen. Deze klankindeling wordt langzaam uitgebreid tot een systeem van eerst vijf en later zeven tonen. Dit vormt de basis voor de specifieke Indiase muziekcultuur.

TRADITIONELE INDIASE MUZIEK
(India)

De traditionele muziek uit India kent een historie van ongeveer 4.000 jaar, die begint met de oude Vedische Hymnen. Gedurende die lange tijd is een hoge graad van perfectie en verfijning bereikt.

De Indiase muziek is anders dan de westerse en Arabische muziek. Die gaan beiden uit van de octaaf. De Indiase muziek is opgebouwd uit een systeem van zeven tonen dat voortkomt uit de lange traditie van de Vedische religieuze liederen.

Dit zevendelig toonstelsel wordt met behulp van kwartafstanden onderverdeeld in 22 tussentonen. Deze tussentonen heten shrutis. Uit deze 22 tonen zijn de raga's samengesteld.

Raga's vormen de basis voor de Indiase klassieke muziek. Doordat men uitgaat van vaste combinatiemogelijkheden van raga, tala en kharaja is de klank van de Indiase muziek echt anders dan die van de westerse of Arabische wereld. Want in de westerse en Arabische muziek wordt uitgegaan van een systeem van samenklank of harmonie.

De Indiase muziek kent geen muziekschrift. Tot nog toe blijkt het bijna onmogelijk dergelijke ingewikkelde muziek op te schrijven. Dit wil zeggen dat de muzikanten de composities moeten onthouden en dat Indiase muziek voor een groot gedeelte uit improvisaties bestaat. Deze improvisaties zijn aan een systeem van vaste schema's gebonden en worden mondeling overgeleverd.