* Algemene Vragen * Specifieke Vragen Noord-Afrikaanse Muziek * Print deze Vragen *

Deze vragen zijn bedoeld als richtlijn voor het maken van een verslag of werkstuk naar aanleiding van het bezoek aan een Noord-Afrikaans concert. Gebruik deze vragen om de belangrijkste kenmerken van de muziek op een rijtje te zetten. Succes!

A. ALGEMENE VRAGEN

1. Wat is de naam van de groep waarvan je een concert hebt bezocht?2. Wanneer heb je het concert bezocht?3. Waar werd het concert gegeven?4. Hoe veel publiek was er ongeveer aanwezig?5. Hoe was de sfeer bij het concert?

O Ingetogen

O Ernstig

O Vrolijk

O Ontspannen

O Anders, nl.6. Hoe lang duurde het concert?7. Hoe reageerde het publiek op de muziek? Bleven de bezoekers op hun stoel zitten of werd er gedanst?B. SPECIFIEKE VRAGEN NOORD-AFRIKAANSE MUZIEK

1. Noord-Afrikaanse muziek is onder te verdelen in traditionele Noord-Afrikaanse muziek, traditionele berbermuziek, populaire Arabische muziek en moderne Noord-Afrikaanse muziek. Onder welke stijl valt de muziek die je hebt gehoord?2. De muziekstijl die je hierboven hebt opgeschreven is ook weer onder te verdelen in verschillende stijlen. Noem deze stijlen, te beginnen met de stijl waaronder de muziek valt die je hebt gehoord bij het concert.3. Waardoor weet je dat de muziek bij deze stijl hoort? Noem in je antwoord eigenschappen van deze muziek.4. Werd er bij het concert gezongen? Zo ja, in welke taal?5. Voor je naar het concert ging heb je informatie verzameld over de betreffende muziekstijl. Welke verwachting had je hierdoor van de muziek en het concert? Klopte deze verwachting? Schrijf per onderdeel op of de muziek wel of niet aan je verwachtingen voldeed, en licht je antwoord duidelijk toe.

Ritme

Zang

Dans

Melodie

Aantal bandleden
6. Welke instrumenten werden bespeeld? Noem de juiste, originele naam.* Noord-Afrika * Noord-Afrikaanse Instrumenten * Algemene Instrumenten * Hoofdmenu *