* Algemene Vragen * Specifieke Vragen Turkse Muziek * Print deze Vragen *

Deze vragen zijn bedoeld als richtlijn voor het maken van een verslag of werkstuk naar aanleiding van het bezoek aan een Turks concert. Gebruik deze vragen om de belangrijke kenmerken op een rijtje te zetten. Succes!

A. ALGEMENE VRAGEN

1. Wat is de naam van de groep waarvan je een concert hebt bezocht?2. Wanneer heb je het concert bezocht?3. Waar werd het concert gegeven?4. Hoeveel publiek was er ongeveer aanwezig?5. Hoe was de sfeer bij het concert?

O Ingetogen

O Ernstig

O Vrolijk

O Ontspannen

O Anders, namelijk
6. Hoelang duurde het concert?7. Hoe reageerde het publiek op de muziek? (Bleven de bezoekers op hun stoel zitten of werd er gedanst?)B. SPECIFIEKE VRAGEN OVER TURKSE MUZIEK

1. Turkse muziek is onder te verdelen in traditionele volksmuziek, klassieke muziek, militaire muziek en moderne Turkse muziek. Onder welke stijl valt de muziek die je hebt gehoord bij het concert?2. Binnen de stijlcategorieën die hierboven genoemd worden bestaan er ook verschillende stijlen. Tot welke stijl behoort de muziek van de groep waarvan jij het concert hebt bezocht? Licht je antwoord toe. Gebruik daarbij de kenmerken van de stijl die je volgens jou hebt gehoord.
3. Sommige instrumenten (de saz, de darabuka, de klarinet, de ud en de kanun) worden in bijna alle Turkse muziek gebruikt. Er zijn ook instrumenten die streekgebonden zijn. Welke instrumenten heb je bij het concert gezien/ gehoord? Noem zowel de 'standaard' instrumenten als de andere instrumenten.

4. Welk instrument was volgens jou het belangrijkst in de muziek die je hebt gehoord? Met andere woorden, welk instrument had de hoofdrol? (let op: de stem is ook een instrument!)5. Welke rol speelden dans en beweging bij het concert? Werd er op het podium gedanst? Waren er dansers en/ of dansten de bandleden zelf? Was de dans geimproviseerd of verliep de dans volgens een strakke choreografie? Omschrijf wat je zag.6. Denk je dat je in de toekomst nog eens naar een Turks concert zult gaan? Licht je antwoord toe.* Turkije * Turkse Instrumenten * Algemene Instrumenten * Hoofdmenu *