Colofon

Culture Beats is ontwikkeld en gerealiseerd door

MIXT Stichting voor interculturele projecten
Podium Bureau voor educatieve communicatie bv

Culture Beats is een ict-ontwikkelproject Diversiteit in het kader van de subsidieregeling ict-projecten in het onderwijs (2002), uitgevoerd met onder andere subsidie van het ministerie van OCenW.

De volgende organisaties maakten het project financieel mogelijk:
Ministerie van OCenW
NCDO
Stichting DOEN
Stichting VSB Fonds
Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten


MIXT en Podium dragen een warm hart toe aan alle medewerkers, vrijwilligers, organisaties, artiesten en platenmaatschappijen zonder wiens hulp dit project niet mogelijk was geweest. Een overzicht van deze partijen vindt u in het colofon van de cd-rom.

Concept en realisatie MIXT (Inge Monteyne) en Podium (www.podium.nl)
Vormgeving en programmering Beeldpunt interactieve producties
Tekeningen instrumenten en concept website Phaedrus / Peter Tromp (www.phaedrus.demon.nl)


Culture Beats bestaat uit deze site (culturebeats.kennisnet.nl of www.culturebeats.nl) en een cd-rom met schriftelijke handleiding..

© 2003 PODIUM Bureau voor educatieve communicatie bv